Persondatapolitik for Move & Mind studio v/louiserostgaard

Introduktion

Move & Mind Studio (herefter MM) behandler persondata og har derfor udfærdiget en privatlivspolitik med information om, hvordan dine data behandles. MM indsamler og anvender data om dig for at gøre MM’s service bedre og sikre kvalitet i produkter og tjenester samt i kontakten med dig.

Move & Mind studios behandling af dine personoplysninger

MM behandler persondata til følgende brug:

• udsendelse af nyhedsbreve
• levering af onlineprodukter
• kontakt til kunder i studiet ved aflysning og ændringer
• udbredelse af kendskab til Move & Mind Studio
• administration af din relation til Move & Mind Studio

Move & mind studio benytter sig af følgende data:

• navn
• email
• telefonnummer

Move & mind studio behandler kun relevante persondata

MM behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Move & mind studio kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.
Tidsfrister for sletning/opbevaring
MM stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevares klient journaler altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
Data opbevares i lukkede og kodede systemer

move & mind studio indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

MM indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Er du tilmeldt vores nyhedsbrev eller anden mailliste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails du modtager fra os.
Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Move & mind studio videregiver ikke dine persondata

MM videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.
I et meget begrænset omfang kan persondata (i form af mailadresse) anvendes til det formål at udbrede kendskabet til vores virksomhed. I de tilfælde er data altid hashkrypterede, hvilket betyder at data ikke kan forbindes med enkeltpersoner.

MM videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for MM.

Sikkerhed

MM beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

MM placerer cookies, hvis du samtykker, så vi kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder, bla.:
• Retten til at modtage oplysning om, hvordan MM behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Move & Mind Studio.
MM kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Overholdelse

MM har i maj 2018 udfærdiget vores persondatapolitik og gennemgået, at vi overholder denne.
Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Kontaktoplysninger

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig på

Move & Mind Studio v/LouiseRostgaard

CVR: 36304995
Telefon: 22486667
Mail: mail@louiserostgaard.dk
Hjemmeside: https://moveandmind.dk

Indkøbskurv
Scroll to Top